Εκδήλωση Σάββατο 23 Νοέμβρη, "Η βία κατά των γυναικών και η δική μας απάντηση"