Εκδήλωση Λέσχη Σπάρτακος, "Η κόκκινη διετία της Ιταλίας", 12/10/2019