Εκδήλωση Σάββατο 18 Μάη, "Η συγκρότηση της επαναστατικής αριστεράς στην Ελλάδα"