Εκδήλωση Σάββατο 13 Απριλίου, "Η κατάσταση και οι αγώνες των προσφύγων"