Εκδήλωση, Σάββατο 16 Μάρτη, "100 χρόνια από την ίδρυση της Τρίτης Διεθνούς"

  • Εκτύπωση