Εκδήλωση, Σάββατο 2 Μάρτη, "Καμία μόνη της απέναντι στην πατριαρχία και τον καπιταλισμό"