Εκδήλωση, Σάββατο 16 Ιουνίου, "Παντελής Πουλιόπουλος, ένας έλληνας κλασσικός μαρξιστής"