Εκδήλωση, Σάββατο 24 Μαρτίου "100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ"