Εκδήλωση, Σάββατο 3 Φλεβάρη, "Η πολιτική κατάσταση στο Ιράν"