Εκδήλωση, Σάββατο 20 Γενάρη, "Το μακεδονικό ζήτημα: μια διεθνιστική απάντηση"