Εκδήλωση-Συζήτηση, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου."Γενοκτονία και εθνοκάθαρση: ιστορικός και πολιτικός διάλογος για το Ποντιακό"