Εκδήλωση, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, "Η σημασία του ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940"