Εκδήλωση, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, "Αλληλεγγύη στον κουρδικό λαό! "