Εκδήλωση, Σάββατο 3 Οκτώβρη "'Οχι άλλοι πνιγμένοι πρόσφυγες. Όχι άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης."

  • Εκτύπωση