Εκδήλωση, Σάββατο 23 Μαΐου, "Το ΚΚΕ και η ιστορική αναθεώρηση"

  • Εκτύπωση

Ο σ. Δημήτρης Χαροντάκης εισηγείται στην εκδήλωση με θέμα "Το ΚΚΕ και η ιστορική αναθεώρηση". Μια συζήτηση με αφορμή το βιβλίο "Το ΚΚΕ στον ιταλοελληνικό πόλεμο 1940-41"