Διαπραγμάτευση ή Ρήξη. Συζήτηση πάνω στο ζήτημα του χρεόυς