Κείμενα για Παγκόσμιο Συνέδριο 4ης Διεθνούς

Αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης του ελληνικού τμήματος της 4ης Διεθνούς για το 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο

εδώ

Κείμενα προς ψήφιση

Καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, ιμπεριαλισμοί, γεωπολιτικό χάος και οι επιπτώσεις τους (Διεθνής Επιτροπή)

Κοινωνικές αναταράξεις, αντιστάσεις και εναλλακτικές (Διεθνής Επιτροπή)

Προς ένα κείμενο για τον "Ρόλο και τα Καθήκοντα" (Διεθνής Επιτροπή)

Να αδράξουμε τις ευκαιρίες και να οικοδομήσουμε μια διεθνή για την επανάσταση και τον κομμουνισμό (Συλλογικό κείμενο αντιπαραθετικό στα κείμενα της Διεθνούς Επιτροπής)

Η νέα εποχή και τα καθήκοντα των επαναστατών (Yvan L., Jacob S., αντιπαραθετικό στο κείμενο  "Ρόλος και καθήκοντα")

Η καπιταλιστική καταστροφή του περιβάλλοντoς και η οικοσοσιαλιστική εναλλακτική (Ecology Commission)

A civilisational wake-up call – and an ecosocialist response (Alan T., αντιπαραθετικό στο κείμενο της Ecology Commission)

Συμβολές

Ελληνικά

Κριτική του κειμένου "Να αδράξουμε τις ευκαιρίες και να οικοδομήσουμε μια διεθνή για την επανάσταση και τον κομμουνισμό" (Τάσος Γουδέλης)

Κριτική της άκριτης κριτικής (μια απάντηση στο κείμενο του συντρόφου ΤΓ) (Μάνος Σκούφογλου)

Ιδρυτική Διακήρυξη Τεταρτοδιεθνιστικής Προγραμματικής Τάσης

Μερικές προσωπικές παρατηρήσεις σχετικά με το ύφος και τη μορφή της διακήρυξης της ΤΠΤ (Νίκος Ταμβακλής)

Δρόμοι του πουθενά: μια απάντηση στις αοριστολογίες της ΤΠΤ (Κώστας Σκορδούλης)

Ελλάδα, μια ιστορία χωρίς τον παραμορφωτικό φακό του ΣΥΡΙΖΑ (Μάνος Σκούφογλου)

Η γραμμή για την Ελλάδα χωρίς πρίσμα και χωρίς παραλήψεις (Leon C.)

Μερικές σύντομες σκέψεις με αφορμή μια συνέντευξη (Νίκος Ταμβακλής)

Ενημέρωση από τη συνδιάσκεψη της Πλατφόρμας για μια Επαναστατική Διεθνή στο Παρίσι (Συλλογικό κείμενο)

Σχέδιο Κειμένου Για τους “απολογισμούς”, την Επαναστατική Σοσιαλιστική Πολιτική και τις διαγραφές/αποκλεισμούς από την Τέταρτη Διεθνή (Socialist Action/ΗΠΑ)

Αγγλικά

Some points of debate with the platform “Let’s seize the opportunities...” (Cristian V., Janek M., Leon C., Penny D., Pierre R.)

The Red Green Alliance, Denmark, 2011-2017 (Michael Voss)

Amendments from the women’s seminar

The crisis of the EU and our orientation

A Reply to the Opposition Platform (FI Bureau)

Amendment on migration to the text “Social upheavals, fightbacks and alternatives” (Josie Chavez)

Amendment on the women's movement to the text “Social upheavals, fightbacks and alternatives”(Heather Dashner)