• 150 χρόνια από τη Κομμούνα του Παρισιού: διδάγματα για την επανάσταση!

    «Το κόμμα δεν δημιουργεί την επανάσταση κατά βούληση, δεν επιλέγει τη στιγμή να καταλάβει την εξουσία που αποτελεί τον στόχο του, αλλά παρεμβαίνει ενεργά στα γεγονότα, διεισδύει συνεχώς στην συνείδηση της επαναστατικής μάζας, αξιολογεί την αντίσταση του εχθρού, και καθορίζει έτσι την πιο ευνοϊκή στιγμή για την αποφασιστική δράση». (Λέων Τρότσκι «Τα διδάγματα της Κομμούνας», 4 Φεβρουαρίου 1921).

    ...
  • Ιστορικά