Βιβλιοπαρουσίαση "Ο νεαρός Λένιν", Κυριακή 10 Σεπτέμβρη, ώρα 2μμ, ΕΔΟΘ Θεσσαλονίκη