Εκδήλωση, Σάββατο 8 Απριλίου, "Το μετεμφυλιακό κράτος"