Εκδήλωση, Σάββατο 1 Απρίλη, "ο κοινωνικός ρόλος του ποδοσφαίρου"