Εκδήλωση, Σάββατο 11 Μάρτη, "Οι κινητοποιήσεις των γυναικών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη"