Εκδήλωση, Σάββατο 4 Μάρτη, "η επανάσταση του Φλεβάρη του 1917"