Εκδήλωση, Σάββατο 03.12.2016, "Δεκέμβρης 2008: οχτώ χρόνια μετά. Το ρήγμα που άνοιξε η εξέγερση και οι αγώνες μετά από αυτό"