Εκδήλωση, Σάββατο 12 Νοέμβρη, "Οι εργατικοί αγώνες στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης"