Εκδήλωση, Σάββατο 5 Νοεμβρίου, "70 χρόνια από την ίδρυση του ΚΔΚΕ"

  • Εκτύπωση