Βιβλιοπαρουσίαση στη Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 10 Νοέμβρη, "Η επαναστατική στρατηγική σήμερα"