Εκδήλωση, Παρασκευή 25 Μαρτίου, "Η κατάσταση στην Τουρκία και η σημασία του διεθνισμού"