Αποτελέσματα της συνδιάσκεψης του ελληνικού τμήματος της 4ης Διεθνούς για το 17ο Παγκόσμιο Συνέδριο

Η συνδιάσκεψη της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος ενόψει του 17ου Παγκοσμίου Συνεδρίου της 4ης Διεθνούς έγινε στην Αθήνα, 6-7 Γενάρη 2018. Τα κείμενα προς ψήφιση και οι συμβολές, εγχώριες και διεθνείς, είχαν αναρτηθεί δημόσια στο σάιτ της οργάνωσης. Η διαδικασία πριν και κατά τη συνδιάσκεψη ήταν πλούσια και δημοκρατική.

Μετά από εκτενή συζήτηση, στις ψηφοφορίες προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα (τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο των τακτικών και δόκιμων μελών που ψήφισαν): 

 

1.       Τα αντιπαραθετικά κείμενα για τον «Ρόλο και τα Καθήκοντα της 4ης Διεθνούς» έλαβαν: 

Α. Ρόλος και Καθήκοντα της 4ης Διεθνούς (προτεινόμενο από την Διεθνή Επιτροπή): 0% 

Β. Να αδράξουμε τις ευκαιρίες και να οικοδομήσουμε μια διεθνή για την επανάσταση και τον κομμουνισμό (προτεινόμενο από την Πλατφόρμα για μια επαναστατική διεθνή): 76,7% 

Γ. Η νέα εποχή και τα καθήκοντα των επαναστατών (προτεινόμενο από τους σ. Υβάν και Γιάκομπ): 21,7% 

Λευκά: 1,6%

 

2.       Σε ξεχωριστή ψηφοφορία τέθηκαν τα εξής κείμενα, προτεινόμενα από τη Διεθνή Επιτροπή: 

Α. Καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση, ιμπεριαλισμοί, γεωπολιτικό χάος και οι επιπτώσεις τους 

Υπέρ: 22%

Κατά: 76,3%

Λευκά: 1,7% 

Β. Κοινωνικές αναταράξεις, αντιστάσεις και εναλλακτικές 

Υπέρ: 15,3%

Κατά: 76,3%

Λευκά: 8,4% 

 

3.       Τα αντιπαραθετικά κείμενα για τον Οικοσοσιαλισμό έλαβαν: 

Α. Η καπιταλιστική καταστροφή του περιβάλλοντoς και η οικοσοσιαλιστική εναλλακτική (προτεινόμενο από την οικολογική επιτροπή της 4ης Διεθνούς): 89.7% 

Β. A civilisational wake-up call – and an ecosocialist response (προτεινόμενο από τον σΆλαν): 0% 

Λευκά: 10,3% 

 

Οι αντιπρόσωποι στο Παγκόσμιο Συνέδριο εξελέγησαν με απλή αναλογική με βάση τις ψήφους των τακτικών μελών επί των κειμένων για το κεντρικό θέμα «Ρόλος και καθήκοντα».