Καταστατικό της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (ΟΚΔΕ)

Το παρόν καταστατικό αποτελεί τροποποίηση του προηγούμενου καταστατικού της ΟΚΔΕ και εγκρίθηκε από τη Συνδιάσκεψή της στις 10 Μαρτίου 2002.

I.                   Τίτλος – σκοπός – ιδεολογικές αρχές

Άρθρο 1.        

 § 1.Ο τίτλος της οργάνωσης είναι: Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (αρχικά: ΟΚΔΕ).

 § 2.Έδρα των κεντρικών οργάνων της ΟΚΔΕ είναι η Αθήνα.

 § 3.Η ΟΚΔΕ είναι το ελληνικό τμήμα της 4ης Διεθνούς.

 Άρθρο 2.        

 § 4.Η ΟΚΔΕ, που είναι η ιστορική συνέχεια της ελληνικής Αριστερής Αντιπολίτευσης, της ΟΚΔΕ, της ΕΟΚΔΕ και του ΚΔΚΕ, θέλει να οργανώσει την ταξικά συνειδητή πρωτοπορία των εργαζομένων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμά της είναι το πρόγραμμα του παγκόσμιου κόμματος για τη σοσιαλιστική Επανάσταση, δηλαδή της 4ης Διεθνούς. Πιο συγκεκριμένα, αγωνίζεται για:

 1)             την οικοδόμηση ενός μαζικού επαναστατικού κόμματος του προλεταριάτου με σκοπό την κατάκτηση της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλιστικού καθεστώτος,

 2)             την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής δημοκρατίας των συμβουλίων στην Ελλάδα, σαν τμήματος της παγκόσμιας σοσιαλιστικής δημοκρατίας των εργατικών και αγροτικών συμβουλίων, που θα διέπεται από την εργατική δημοκρατία.

 3)             Ένα εργατικό καθεστώς θα κάνει δυνατή την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, στην πορεία προς μια μελλοντική κοινωνία χωρίς τάξεις, με οριστική ειρήνη, υλική ευημερία, κοινωνική ισότητα, ανθρώπινη αδελφοσύνη και απεριόριστη πρόοδο στα πλαίσια μιας παγκόσμιας δημοκρατικά επεξεργασμένης οικονομίας.

 § 5.Σε σχέση με τα άλλα εργατικά κόμματα και οργανώσεις, η ΟΚΔΕ φιλοδοξεί να συγκροτήσει την έκφραση των ιστορικών συμφερόντων της εργατικής τάξης, που ταυτίζονται με την απελευθέρωση της ίδιας της ανθρωπότητας από τα ταξικά δεσμά. Για αυτό και:

 1)             κρίνει ανυποχώρητη την πάλη ενάντια σε όλων των ειδών τις καταπιέσεις και την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ιδιαίτερα, εναντιώνεται από θέση αρχής στην καταπίεση γυναικών, εθνών, φυλών, ομάδων και καταπιεσμένων και εκμεταλλευομένων κοινωνικών τάξεων, τους αγώνες των οποίων υποστηρίζει και τους οποίους προσπαθεί να τους εντάξει γύρω από την κεντρικότητα των αγώνων της εργατικής τάξης για συνολική χειραφέτηση της ανθρωπότητας.

 2)             μαζί με τις άλλες εργατικές οργανώσεις, υποστηρίζει ανυποχώρητα τους καθημερινούς αγώνες των εργαζομένων και όλων των καταπιεζόμενων απέναντι στην εκμετάλλευση και στην καταπίεση.

 3)             θεωρεί ότι η πάλη αυτή είναι παγκόσμια και, αν συγκροτείται η ίδια σε εθνικό επίπεδο, αυτό είναι μόνο επειδή το καπιταλιστικό κράτος αποτελεί βασικό κρίκο της πολιτικής κυριαρχίας. Για αυτό το λόγο και είναι τμήμα της 4ης Διεθνούς.

 4)             Για τον ίδιο λόγο, από θέση αρχής, προσφέρει και οργανώνει στην Ελλάδα την αλληλεγγύη της στους αγώνες όλων των εργαζομένων και καταπιεσμένων της γης και συμβάλλει στη διεθνή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ τους.

 5)             Πιστεύει ότι η δημιουργία της σοσιαλιστικής κοινωνίας δεν είναι έργο τοπικό ή εθνικό, αλλά καθαρά διεθνικό που μόνο με τη σύμπραξη και την κοινή πάλη των εργατών όλου του κόσμου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί.

 6)             Επίσης θεωρώντας ότι η χειραφέτηση των εργαζομένων θα είναι έργο των ίδιων, θεωρεί τον εαυτό της εργαλείο τους προς αυτή την κατεύθυνση που πρέπει να οικοδομηθεί ως τέτοιο και να αποδείξει στην πράξη της πάλης των τάξεων την ιστορική της χρησιμότητα.

 § 6.Η ΟΚΔΕ προσπαθεί να ενσωματώσει στο πρόγραμμά της όλες τις προοδευτικές κοινωνικές εμπειρίες της ανθρωπότητας, με θεωρητικό κορμό την κληρονομιά του επαναστατικού μαρξισμού και του εργατικού κινήματος, έτσι όπως κρυσταλλώθηκαν στις προγραμματικές τους επεξεργασίες. Για αυτό στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα βασικά ντοκουμέντα:

 1)             των απαρχών του εργατικού κινήματος, του 19ου αιώνα, όπως του Κομμουνιστικού Μανιφέστου.

 2)             στα προγραμματικά ντοκουμέντα των τεσσάρων πρώτων συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς.

 3)             στα ντοκουμέντα της Διεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης, αρχικά, και του κινήματος για την 4η Διεθνή κατόπιν, απέναντι στο σταλινικό εκφυλισμό.

 4)             στα βασικά, προγραμματικά, κείμενα της 4ης Διεθνούς, αρχίζοντας από το μεταβατικό πρόγραμμα και φτάνοντας ώς τα πιο πρόσφατα, όπως για την εργατική δημοκρατία και τη διχτατορία του προλεταριάτου, για την οικολογία, κλπ.

 5)             σε όλες τις επεξεργασίες, αναλυτικές, θεωρητικές, στρατηγικές, ακόμα και τακτικές, που έχουν εξαχθεί από την εμπειρία των μεγάλων στιγμών του εργατικού κινήματος και από τους θεωρητικούς και πρακτικούς του.

 § 7.Σε αυτό η ΟΚΔΕ χρησιμοποιεί τις ίδιες τις μεθόδους διαρκούς κριτικής και εμπλουτισμού του προγράμματός της που χαρακτηρίζουν τον επαναστατικό μαρξισμό από τη γέννησή του,  με στόχο την αποσαφήνιση, τον εμπλουτισμό την εκλέπτυνσή του. Για αυτό και σφυρηλατεί ταυτόχρονα τις ίδιες της τις γραμμές σε μια ασυμφιλίωτη ιδεολογική πάλη μέσα στο εργατικό κίνημα της χώρας ενάντια στην ταξική υποταγή και συνεργασία, όπως και να εκφράζονται μέσα στο εργατικό κίνημα, ενάντια στο ρεφορμισμό, το σταλινισμό, τον κεντρισμό, τον αναρχισμό, καθώς επίσης και ενάντια σε παρεκκλίσεις και σε αναθεωρήσεις του βασικού προγράμματος της 4ης Διεθνούς.

 II.                Οργανωτικές αρχές

 Αρθρο 3.        

 § 8.Η ΟΚΔΕ είναι οργανωμένη με βάση το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό του οποίου οι αρχές είναι:

 1)             Η οργάνωση φροντίζει τα μέλη της να έχουν τα απαραίτητα εφόδια έτσι ώστε η ένταξή τους στην οργάνωση να εξασφαλίζει την ουσιαστική ισότητα στη συμμετοχή τους και τη δημοκρατική λειτουργία του συνόλου.

 2)             Συλλογική επεξεργασία της κομματικής πολιτικής με ελεύθερη, κριτική και οργανωμένη πάλη των ιδεών στο εσωτερικό της.

 3)             Εκλογή όλων των οργάνων της οργάνωσης από τα κατώτερα μέχρι τα ανώτερα από τα υπεύθυνα αντιπροσωπευτικά σώματα των μελών της οργάνωσης, δηλαδή από συνεδριάσεις πυρήνων, συνδιασκέψεις και συνέδρια.

 4)             Στο εσωτερικό της οργάνωσης κανείς δεν εκλέγεται με υποχρεωτική εξουσιοδότηση από το σώμα ή τα μέλη που το εκλέγουν. Όλα τα μέλη, εκλεγμένα και μη, είναι υπεύθυνα και υπόλογα απέναντι στην οργάνωση και τα όργανα όπου συμμετέχουν.

 5)             Τακτική και κανονική λογοδοσία όλων των οργάνων της οργάνωσης μπροστά στα μέλη της.

 6)             Υποχρεωτική δέσμευση των κατώτερων οργάνων της οργάνωσης από τις αποφάσεις των ανωτέρων και πειθαρχία σε αυτές. Αυστηρή πειθαρχία στην οργάνωση και γοργή και ακριβής εκτέλεση των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της 4ης Διεθνούς, που διαβιβάζονται μέσω της ηγεσίας της οργάνωσης και των αποφάσεων των καθοδηγητικών της οργάνων.

 7)             Στη δράση τους τα μέλη και οι σχηματισμοί της οργάνωσης υλοποιούν τη γραμμή της, σύμφωνα με τις αποφάσεις της, αλλά και πρωτοβουλιακά -όπου χρειάζεται- και υπευθύνη τους, και κατόπιν υποβάλλουν προς κριτική και επικύρωση αυτή τους τη δράση μέσα στην οργάνωση.

 Άρθρο 4.        

 § 9.Τα βασικά θέματα πολιτικής της οργάνωσης συζητιούνται από τα μέλη και τους πυρήνες. Ύστερα από τη λήψη μιας απόφασης από το συνέδριο ή τη συνδιάσκεψη της οργάνωσης, η απόφαση αυτή πρέπει να εκτελεστεί οπωσδήποτε, ακόμα και στην περίπτωση που μερικά μέλη ή πυρήνες δεν συμφωνούν μαζί της.

 III.             Διάρθρωση της οργάνωσης

 Άρθρο 5.        

 § 10.    Οργάνωση βάσης της ΟΚΔΕ είναι ο πυρήνας. Κεντρικό όργανο της οργάνωσης, ανάμεσα σε δύο συνδιασκέψεις, είναι η κεντρική της επιτροπή, που εκλέγεται από το συνέδριο. Ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες, το συνέδριο και η Κ.Ε. μπορούν να δημιουργήσουν και άλλα όργανα κατά πόλεις ή τομείς.

 § 11.    Επίσης οι ίδιες ή και οι πυρήνες, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες, μπορούν να συγκροτούν δομές συμπαθούντων, συνολικές, θεματικές ή τομεακές, για την ένταξη στη συλλογική δράση συντρόφων(-σσών) που δεν έχουν τις δυνατότητες ή τη διάθεση να συμμετάσχουν σε όλο το βάρος που απαιτεί η ζωή της οργάνωσης. Η ένταξη νέου μέλους προαπαιτεί αντίστοιχη απόφαση του πυρήνα.

 IV.              Μέλη της οργάνωσης

 Άρθρο 6.        

 § 12.    Μέλος της οργάνωσης είναι αυτός(-ή) που ανήκει, συμμετέχει και εργάζεται σε οργάνωση βάσης της. Μέλος γίνεται αυτός(-ή) που αποδέχεται το καταστατικό και το πρόγραμμα της 4ης Διεθνούς και της ΟΚΔΕ και εντάσσεται κανονικά σε οργάνωση βάσης της.

 § 13.    Καθήκοντα και δικαιώματα μέλους:

 1)             συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του πυρήνα του και στις δραστηριότητες της οργάνωσης.

 2)             εφαρμόζει τις αποφάσεις της οργάνωσης και υπόκειται στην πειθαρχία της.

 3)             φροντίζει για τη διάδοση των πολιτικών και ιδεολογικών θέσεων της οργάνωσης και για τη διάδοση των εντύπων της οργάνωσης και γενικά του κομματικού υλικού.

 4)             πληρώνει κανονικά μηνιαία οικονομική εισφορά.

 5)             συμμετέχει δραστήρια στο επαγγελματικό του σωματείο ή στο φοιτητικό του σύλλογο.

 6)             το μέλος που αλλάζει τόπο εργασίας ή κατοικίας ενημερώνει την οργάνωση, που φροντίζει για την καλύτερη δυνατή ένταξή του σε πυρήνα.

 7)             σε περίπτωση αλλαγής χώρας διαμονής, το μέλος μεταγράφεται στο τμήμα της νέας του χώρας, μετά από παραμονή 6 μηνών, εφόσον το προηγούμενο τμήμα εγγυάται τον κανονικό χαρακτήρα της αποχώρησής του.

 8)             πληροφορείται τις αποφάσεις και τα άλλα ντοκουμέντα της οργάνωσης και της Διεθνούς. Ασκεί κριτική στις αποφάσεις της οργάνωσης και στα άλλα ντοκουμέντα της, μέσα στους σχηματισμούς της οργάνωσης, καθώς και στο εσωτερικό δελτίο της οργάνωσης, κατά την προσυνεδριακή περίοδο (εθνικά ή διεθνώς).

 9)             έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δημιουργία και σε λειτουργία τάσης στο εσωτερικό της οργάνωσης.

 10)          έχει δικαίωμα να γράψει μόνος(-η), ή μαζί με άλλους(-ες), κείμενα στο εσωτερικό της οργάνωσης.

 11)          αναφέρεται στα διοικητικά όργανα της οργάνωσης μέσω του σχηματισμού του. Απευθείας αναφέρεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ή αν κληθεί από αυτά.

 12)          η ατομική διοχέτευση της εσωτερικής συζήτησης και της κριτικής έξω από τις γραμμές της οργάνωσης αποτελεί παραβίαση καταστατικής αρχής.

 13)          στην πολιτική του δράση έξω από την οργάνωση, εκφράζει υπευθύνη του τη γραμμή της οργάνωσης και κατόπιν λογοδοτεί για αυτό στο εσωτερικό της.

 § 14.    Ιδιαίτερα καθήκοντα και δικαιώματα του τακτικού μέλους:

 1)             έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα αντιπροσωπευτικά όργανα της οργάνωσης.

 § 15.    Ιδιαίτερα καθήκοντα και δικαιώματα του δόκιμου μέλους:

 1)             συμμετέχει σε όλες τις ψηφοφορίες της οργάνωσης, αλλά η ψήφος του είναι συμβουλευτική.

 2)             το δόκιμο μέλος γίνεται τακτικό μετά από πρόταση 2 τακτικών μελών και από απόφαση του πυρήνα όπου συμμετέχει τουλάχιστον για 3 μήνες. Η τακτοποίηση οριστικοποιείται μετά από έγκριση του ανώτερου οργάνου. Σε περίπτωση διαφωνιών, το ανώτερο όργανο (ΚΕ και Συνέδριο) έχει τον τελευταίο λόγο. Η περίοδος δοκιμασίας δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 18 μήνες.

 3)             Η κατανόηση των αρχών και του προγράμματος της οργάνωσης, στην θεωρία και στην πράξη, θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κανείς τακτικό μέλος και να εξασφαλιστεί μια ουσιαστική προϋπόθεση της δημοκρατικής λειτουργίας της οργάνωσης.

 4)             Η Κ.Ε. μπορεί να συντομεύει τη διάρκεια της δοκιμασίας του μέλους ή και να εγγράφει απευθείας τακτικά μέλη, για ιδιαίτερους λόγους.

 § 16.    Ένταξη ομάδων, οργανώσεων ή τάσεων:

 1)             Οργανώσεις ή ομάδες ολόκληρες ή τάσεις από άλλα εργατικά κόμματα μπορούν να γίνουν δεκτές και να ενταχθούν κανονικά στις γραμμές της ΟΚΔΕ, μετά από συνέδριο ή συνδιάσκεψη, ακόμα και με απόφαση της Κ.Ε., αφού διαλύσουν τις ξεχωριστές οργανωτικές τους δομές.

 V.                 Πειθαρχία

 Άρθρο 7.        

 § 17.    Το μέλος πρέπει να τηρεί πιστά την πειθαρχία της οργάνωσης. Σε περίπτωση απειθαρχίας οι προβλεπόμενες ποινές είναι:

 1)             παρατήρηση,

 2)             μομφή,

 3)             αποκλεισμός από τις συνεδριάσεις του πυρήνα για ορισμένο διάστημα,

 4)             επαναφορά στην κατάσταση του δοκίμου και

 5)             διαγραφή.

 § 18.    Το μέλος έχει δικαίωμα να μάθει τις κατηγορίες που του απευθύνονται και να απαντήσει σε αυτές πριν ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση. Όλες οι απόψεις γνωστοποιούνται στην οργάνωση. Το μέλος έχει δικαίωμα, μετά τη λήψη της εις βάρος του απόφασης, να την εφεσιβάλει στο ανώτερο όργανο. Η απόφαση, ωστόσο, εφαρμόζεται έως ότου το ανώτερο όργανο την επεξεργαστεί.

 § 19.    Οι τρεις πρώτες ποινές (παρατήρηση, μομφή, προσωρινός αποκλεισμός από τις συνεδριάσεις) είναι της αρμοδιότητας του πυρήνα. Οι δύο επόμενες (επαναφορά σε κατάσταση δοκίμου και διαγραφή) είναι αρμοδιότητας της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά προαπαιτούν και αντίστοιχη εισήγηση του πυρήνα. Η διαγραφή απαιτεί επικύρωση της συνδιάσκεψης. Μέχρι τη σύγκληση της συνδιάσκεψης, το μέλος τελεί εν αναστολή.

 § 20.    Μόνο η συνδιάσκεψη μπορεί να διαγράψει μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εξαιρετικά διαγράφονται μέλη της Κ.Ε., με απόφαση της ολομέλειάς της, μόνο σε δύο περιπτώσεις, δηλαδή σε περίπτωση κατάχρησης της περιουσίας της οργάνωσης και σε περίπτωση χαφιεδισμού.

 § 21.    Ένα μέλος διαγράφεται:

 1)             αν απουσιάζει αδικαιολόγητα επί 3 συνεχείς φορές από τις συνεδριάσεις του πυρήνα του,

 2)             εφόσον δεν καταβάλλει αδικαιολόγητα τη συνδρομή του επί 2 συνεχείς μήνες,

 3)             αν δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της οργάνωσης,

 4)             αν δεν διαφυλάττει μυστικές τις οργανωτικές δομές της οργάνωσης, σε ειδικές περιπτώσεις και περιόδους.

 § 22.    Επίσης διαγράφονται:

 1)             εκείνοι(-ες) εναντίον των οποίων υπάρχουν βάσιμα στοιχεία ότι είναι πράκτορες εχθρικών προς το εργατικό κίνημα μηχανισμών,

 2)             εκείνοι(-ες) εναντίον των οποίων υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία ότι είναι πράκτορες εχθρικών ή αντίπαλων προς την οργάνωση οργανώσεων,

 3)             εκείνοι(-ες) που υπέπεσαν σε σοβαρές πράξεις ασυμβίβαστες με την ταξική ηθική.

 § 23.    Για πολιτικές αντιλήψεις κανείς δεν διαγράφεται από την οργάνωση, εκτός αν αυτές έρχονται σε καταφανή αντίθεση με τις βασικές προγραμματικές και ιδεολογικές αρχές της. Ωστόσο, κανένα μέλος της οργάνωσης δεν διαγράφεται για τις πολιτικές του ιδέες χωρίς να δοθούν προηγούμενα σε αυτό όλα τα κανονικά μέσα για την υπεράσπιση των αντιλήψεών του στην οργάνωση (αρθρογραφία στο εσωτερικό δελτίο της, αντιπροσώπευση στις τακτικές και έκτακτες συνδιασκέψεις, κλπ.), αρκεί το μέλος αυτό να διατηρεί την πειθαρχία στη δράση και να τηρεί το παρόν καταστατικό.

 VI.              Πυρήνας

 Άρθρο 8.        

 § 24.    Η δομή βάσης της οργάνωσης είναι ο πυρήνας.

 1)             πυρήνες δημιουργούνται με βάση τον τόπο δουλειάς ή κατοικίας.

 2)             λειτουργία του πυρήνα είναι να φροντίζει για το θεωρητικό εξοπλισμό των μελών του, να εφαρμόζει την πολιτική της οργάνωσης και να συμμετέχει στην επεξεργασία της, καθώς και να κινητοποιεί το περιβάλλον του για συμμετοχή στις δημόσιες εκδηλώσεις της.

 3)             κάθε πυρήνας εκλέγει ένα γραμματέα και έναν ταμία, οι οποίοι είναι ανακλητοί σε κάθε πυρήνα. Ο ταμίας ευθύνεται για όλα τα οικονομικά του πυρήνα (συλλογή συνδρομών, απόδοση στον ταμία της οργάνωσης, κλπ.). Ο γραμματέας ευθύνεται για το συντονισμό με τα κεντρικά όργανα της οργάνωσης.

 4)             καινούργιοι πυρήνες συγκροτούνται από τα συντονιστικά και τα κεντρικά όργανα της οργάνωσης.

 5)             ο αριθμός των μελών του πυρήνα κανονικά φτάνει ώς τα 10 μέλη και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 3. Μεγαλύτεροι πυρήνες είναι δυνατόν να υπάρξουν εξαιρετικά, αν αυτό δικαιολογείται από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε περιοχές ή πόλεις όπου ο αριθμός των μελών της οργάνωσης είναι εξαιρετικά μικρός, η Κ.Ε. έχει απευθείας σύνδεση με το ή τα μέλη.

 6)             οι συνεδριάσεις του πυρήνα είναι τακτικές, κλειστές, και οργανώνονται από τον ίδιο.

 7)             στην προσυνεδριακή περίοδο, οι ενδεχόμενες τάσεις που έχουν συγκροτηθεί μπορούν να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις πυρήνων, μετά από συνεννόηση μαζί τους, για να εξηγήσουν και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους.

 8)             τα μέλη της κεντρικής επιτροπής, αντιπροσωπεύοντάς την, μπορούν να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες συνεδριάσεις πυρήνων.

 9)             όλα τα μέλη της οργάνωσης, καθώς και τα μέλη όλων των οργάνων της, συμμετέχουν σε πυρήνα. Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν μόνο για συγκεκριμένους λόγους αδυναμίας ή προφύλαξης (φαντάροι, μέλη που δουλεύουν σε άλλες οργανώσεις, κλπ.) και, πάντως, η περίπτωσή τους υπόκειται στον έλεγχο της Κεντρικής Επιτροπής.

 VII.           Κεντρική Επιτροπή

 Άρθρο 9.        

 § 25.    Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο της οργάνωσης στο μεταξύ δύο συνδιασκέψεων διάστημα. Αυτή διευθύνει πολιτικά και οργανωτικά την οργάνωση.

 § 26.    Η Κ.Ε. εκλέγεται από τη συνδιάσκεψη της οργάνωσης με μυστική ψηφοφορία και με βάση το αναλογικό σύστημα. Τον αριθμό των μελών της ορίζει κάθε φορά η Συνδιάσκεψη.

 § 27.    Η ενδεχόμενη αναπλήρωση μελών της Κ.Ε. (σε περιπτώσεις, σύλληψης, θανάτου, λιποταξίας ή απομάκρυνσης) γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη αναλογικά. Τα αναπληρωματικά μέλη, που είναι το ένα τρίτο του αριθμού των μελών της Κ.Ε. και τουλάχιστον ένα ανά εκλεγμένη τάση, έχουν δικαίωμα να παρεβρίσκονται στις συνεδριάσεις της Κ.Ε.

 § 28.    Η Κ.Ε. μπορεί να καταμερίσει την εργασία της δημιουργώντας διάφορα γραφεία (εκδόσεων, εργατικό, συνδικαλιστικό, νεολαιίστικο, κλπ.) υπό τον έλεγχό της.

 § 29.    Ανάμεσα σε δύο συνδιασκέψεις, η Κ.Ε. μπορεί να συγκαλεί εθνικές ή τομεακές συσκέψεις ή ολομέλειες, που οι αποφάσεις τους πρέπει να επικυρωθούν από την ίδια την Κ.Ε.

 § 30.    Η Κ.Ε. συνέρχεται τακτικά σε ολομέλεια. Στο διάστημα ανάμεσα σε δύο ολομέλειες συνεδριάζει κεντρικό Γραφείο, εκλεγμένο από την ΚΕ και ανακλητό σε κάθε ολομέλεια, που εφαρμόζει τις αποφάσεις της ολομέλειας της Κ.Ε.

 § 31.    Τα πρακτικά της ολομέλειας της Κ.Ε. κυκλοφορούν στην οργάνωση.

 § 32.    Η Κ.Ε. έχει την ευθύνη της έκδοσης εσωτερικού δελτίου καθώς και της μετάφρασης και έκδοσης του διεθνούς εσωτερικού δελτίου.

 VIII.        Εξελεγκτική Επιτροπή

 Άρθρο 10.    

 § 33.    Η εξελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από τη συνδιάσκεψη. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την τήρηση του καταστατικού. Επίσης μπορεί να γνωμοδοτήσει σε θέματα ηθικής τάξης και σε θέματα οικονομικού ελέγχου.

 § 34.    Στην εξελεγκτική επιτροπή μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε όργανο ή μέλος της οργάνωσης.

 § 35.    Οι αποφάσεις της εξελεγκτικής επιτροπής κοινοποιούνται στα προσφεύγοντα όργανα ή μέλη και στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ μπορεί να ζητηθεί από την ίδια η κοινοποίησή τους σε όλη την οργάνωση.

 § 36.    Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής συμμετέχουν, με συμβουλευτική ψήφο, στην Κεντρική Επιτροπή.

 IX.              Συνδιάσκεψη

 Άρθρο 11.    

 § 37.    Η συνδιάσκεψη της οργάνωσης είναι το ανώτατο όργανό της. Σε αυτήν συμμετέχουν κανονικά όλα τα μέλη της. Η συνδιάσκεψη καθορίζει την πολιτική της, ελέγχει και εκλέγει, αναλογικά, την Κεντρική Επιτροπή. Επίσης εκλέγει και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 § 38.    Η συνδιάσκεψη συγκαλείται κάθε χρόνο, το αργότερο ανά δύο.

 § 39.    Η Κεντρική Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει έκτακτα συνδιάσκεψη και υποχρεώνεται να το κάνει εάν της ζητηθεί από το ένα τρίτο των μελών της οργάνωσης.

 § 40.    Η προκήρυξη της συνδιάσκεψης γίνεται από την Κ.Ε. τουλάχιστον 60 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της. Η Κ.Ε. οργανώνει 3-μελή οργανωτική επιτροπή συνεδρίου, η οποία αναλαμβάνει τη διοργάνωσή της. Στην επιτροπή αυτήν προστίθενται αυτοδικαίως εκπρόσωποι των τάσεων που ενδεχομένως διαμορφώνονται εν όψει της συνδιάσκεψης. Η επιτροπή λύνει όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή της συνδιάσκεψης, έως την έναρξή της και την εκλογή από αυτήν προεδρείου συνδιάσκεψης. Η Κ.Ε. οφείλει να παράσχει όλα τα δυνατά υλικά μέσα στην οργανωτική επιτροπή για την ομαλή και δημοκρατική της διεξαγωγή.

 X.                 Εσωτερική δημοκρατία

 Άρθρο 12.    

 § 41.    Τα μέλη της οργάνωσης έχουν το δικαίωμα οργάνωσης σε τάσεις, για την καλύτερη υποστήριξη των απόψεών τους και για την καλύτερη συλλογική επεξεργασία της οργάνωσης. Οι τάσεις είναι ομάδες που συγκροτούνται κάθετα προς τα όργανα της οργάνωσης με μια πολιτική συμφωνία, σε συγκεκριμένο θέμα ή σε συνολικότερο θέμα εκτίμησης ή τακτικής. Οι τάσεις μπορούν να βοηθήσουν εξαιρετικά τη συζήτηση σε προσυνεδριακές περιόδους, αλλά δεν αναστέλλουν ούτε εμποδίζουν την κανονική λειτουργία της οργάνωσης.

 § 42.    Η ανακήρυξη της τάσης γίνεται με κείμενο που υποβάλλεται στην Κ.Ε. και υπογράφεται από μέλη της οργάνωσης και που αποτελούν τουλάχιστον το ένα δέκατο των μελών της ή από πέντε μέλη από δύο πυρήνες. Αν αυτό εκπληρώνεται, η Κ.Ε. είναι υποχρεωμένη να ανακηρύξει την ύπαρξη ιδιαίτερης τάσης και να ζητήσει την εκπροσώπησή της στην οργανωτική επιτροπή της συνδιάσκεψης. Σε περίπτωση που το κείμενο δεν διαθέτει τον αναγκαίο αριθμό υπογραφών, μπορεί ωστόσο να κυκλοφορήσει σαν κείμενο-πρόταση και οι συγγραφείς του μπορούν να διεκδικήσουν στη συνδιάσκεψη την αναλογική τους εκπροσώπηση.

 § 43.    Σε όλη την προσυνεδριακή περίοδο, οι τάσεις έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν ως τέτοιες στην οργάνωση και στους πυρήνες, για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Η οργάνωση είναι υποχρεωμένη να τους παράσχει τη δυνατότητα να το κάνουν, όπως και να τους παράσχει, στο μέτρο του δυνατού, την αναγκαία υποδομή (π.χ. χώρους συνάντησης) για να λειτουργήσουν.

 § 44.    Οι τάσεις έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν στην οργάνωση τις απόψεις τους και τη λειτουργία τους. Επίσης έχουν υποχρέωση να κρατήσουν τη συζήτηση σε εσωκομματικό επίπεδο -εκτός αν αλλιώς ή όπως αποφασίσει η οργάνωση συνολικά. Πάντως, η οργάνωση εγγυάται τη δημοσίευση των ιδιαίτερων πολιτικών απόψεων των τάσεων προσυνεδριακά στα δημόσια έντυπά της, αν αυτές το ζητήσουν.

 § 45.    Στη συνδιάσκεψη, οι τάσεις έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν λίστες υποψηφιοτήτων για τα όργανα της οργάνωσης.

 § 46.    Κανονικά, με τη λήξη της συνδιάσκεψης, οι τάσεις διαλύονται. Ωστόσο, είναι μια απόφαση που μπορούν να πάρουν μόνο οι ίδιες. Σε μη προσυνεδριακή περίοδο, η οργάνωση δεν προβλέπει αυτοδίκαιες διαδικασίες ενίσχυσης της λειτουργίας τους. Αν μια ομάδα μελών θελήσει να λειτουργήσει, εκτός προσυνεδριακού πλαισίου, σαν τάση, επί ενός θέματος ή επί συνολικότερης τοποθέτησης, μπορεί πάντως να υποβάλλει τα κείμενα και τις προτάσεις της στην οργάνωση. Εναπόκειται στην Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει με ποιούς τρόπους και αν θα οργανώσει περαιτέρω συζητήσεις.

 § 47.    Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εκτός προσυνεδριακής περιόδου, η ύπαρξη και η λειτουργία τάσης, ακόμα και φράξιας, στο εσωτερικό της οργάνωσης, δεν αποτελεί από μόνη της ασυμβίβαστο με την ένταξη στην οργάνωση, αν τα μέλη της εφαρμόζουν το καταστατικό της.

 XI.              Υπόλοιπα

 Άρθρο 13.    

 § 48.    Τα όργανα της ΟΚΔΕ φροντίζουν τη μόρφωση των μελών της οργανώνοντας σχολές και σεμινάρια, που είναι υποχρεωτικά για τα νέα της μέλη.

 § 49.    Όσα δεν προβλέπονται από το παρόν καταστατικό καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή, με εσωτερικό κανονισμό ή με αποφάσεις της.

 § 50.    Οι ρυθμίσεις του καταστατικού της Διεθνούς είναι δεσμευτικές για την ΟΚΔΕ.

 § 51.    Για να τροποποιηθεί το παρόν καταστατικό, απαιτείται πλειοψηφική απόφαση δύο τρίτων σε καταστατική συνδιάσκεψη.