Γεγονότα ημερολογίου

2017
Ιανουάριος 2017
  • Η Απεργία των εργαζομένων στους δήμους το 1986 από   ::  εκδηλώσεις
Μάρτιος 2017
  • "Οι κινητοποιήσεις των γυναικών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη" από   ::  εκδηλώσεις
  • "Οι κινητοποιήσεις των γυναικών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη" από   ::  εκδηλώσεις
Απρίλιος 2017
  • ο κοινωνικός ρόλος του ποδοσφαίρου από   ::  εκδηλώσεις
  • Το μετεμφυλιακό κράτος από   ::  εκδηλώσεις
  • 3η συνάντηση εργασίας ΙΠΚΕ Π.Π από   ::  εκδηλώσεις
  • 3η συνάντηση εργασίας ΙΠΚΕ Π.Π από   ::  εκδηλώσεις
  • 3η συνάντηση εργασίας ΙΠΚΕ Π.Π από   ::  εκδηλώσεις
Ιούνιος 2017
  • Το κίνημα για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των μαύρων στις ΗΠΑ από   ::  εκδηλώσεις